ኣዜብ መስፍን ማጭበርበርና ሽወዳ

አዜብ ኤፈርት የማን ነው ተብላ ስትጠዬቅ የሰጠቹ መልስ ፣
** ኤፈርት የማንም እጅ ጣልቃ ሳይገባበት የትግራይ ህዝብ ነው ኣለች ። ይህ ኣባባል 25 ኣመት ሙሉ ኣደንዝዞን ነረዋል ። ኣዜብ መስፍን ህዝብ በየተኛው የባለቤትነት መብት ነው የህዝብ ነው የምትለን ያለች ? እነዚህ ኩባንያዎች ከመጀመሪያ ጀምረው በባለ ቤትነት የተመዘገቡ 32 የህወሓት ማእከላይ ኮሚቴ እና 4 የህወሓት ነባር ኣባላት የነበሩ በሽምግልና ኣእሙሯቸው የተዛቡ የትምህርት ቀለም ያልቆጠሩ ሁለት ከሽሬ ኣንድ ከኣድዋ ኣንድ ከእንደርታ ነበሩ ። ለምሳሌ ለመጥቀስ ወይዘሮ ነጅያ የተባሉ በዛን ወቅት ከ87 ኣመት እድሜ በላይ ነበሩ ።እኒህ እናት ልጆቻቸው በትግሉ ያለፉ ኣይናቸው ጭራሽ የደከሙ መስማት የተሳናቸው ነበሩ ።
እኒ ኣራት ሰዎች ወደዛ የባለቤትነት መብት ሲገቡ ሆን ተብሎ የህዝብ ነው ብሎ ለመጭበርበር ታሳቢ በማድረግ የተሰራ ነበር ።
ለዚሁ መራጋገጫ 32 ማ /ኮቴና ኣራቱ ኣርሶ ኣደሮች 36ቱ ማለት ነው እያንዳንዳቸው 500 ሚሊዮን ብር ሸር ተመዝገበው ሲያበቁ ፣እነዛ 4ቱ ኣርሶ ኣደሮች የተባሉት እኛ ሽማግሌዎች ስለሆን ለህወሓት ማ / ኮሚቴ ኣውርሰናል ብለው እንዲፈሩሙ ተደረገ ። ይህ ማጨበርበር ኣደለም ?
ሌላስ የትግራይ ህዝብ ለባለ ኣደራ ቦርድ በውክልና ሰጥቷል ብላለች ። መቸ ቀን ? በየተኛው ጉባኤ ? የተወከሉ እነማን ናቸው ? ለመሆኑ ከ5 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ ለምስክርነት የሚቀርብ ኣለን ? ሌላ ቀርቶ የህሓት ታማኝ ካድሬ የሚመሰክር ኣለ ? መልሱ የለም ነው ። ኤፈርት ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ የሸር ባለቤቶች ማ /ኮሚቴ ህወሓት ፣ቦርድ ዳሪክቶሮች ፖሊት ቢሮ ( ስራ ኣስፈጻሚዎች) ናቸው ። እስከኣሁንም የትግራይ ህዝብ ስለኤፈርት ምንም ግንዛቤም ተጠቃሚም ኣይደለም ። ኣሁን ሲመረው በተለይ ሙሁራን ተማሪዎች ወጣቶች ስለ የህወሓት ሸፍጥ በጥልቀት
እየተረዱ ሲሄዱ ጥያቄ ማንሳት ጀምረዋል ።
+++ አይጋ ፈሮም የኤፈርት ኩባንያዎች ሲጀምሩ የካፒታላቸው ምንጭ ከየትነው ሲላት ? በትግል ጊዜ ከሰተሰበሰበውና ከባንክ ብድር ነው ኣለች ። እዚህ ላይ ለጦርነት ማስፈጸምያ ተብሎ የተሰበሰበ ገንዘብ በብር ዶላር ፣ፓውንድ ፣ ደችማርክ ፣ የሱኡዲ ሩያል ፣ ነዳጅ ፣መድሃኒት ፣ የመኪና መለዋወጫ ወዘተ በቡዙ ቢሊዮን ነበረ ። እኔም በወቅቱ ስንቅና ትጥቅ ትራንስፓር ሃላፊ ስለነበርኩ በሚገባ ኣውቃለሁ ።
እኔ የማልቀበለው ከባንክ ተበድረናል ለሚለው በምክንያት ኣድርገው ለዛቁት ዶሏር ለመመዝበር ይመቻቸው ዘንዳ ሽፋን ሊሆናቸው የተሰራ ድራማ ነው እንጅ ለሁሉም ለተቋቋሙ ኩባንያዎች ማቋቋምያ በቢሊዮን የሚቆጠር ዶሏርና ፓውንድ ነበር ።ብር ቢሆን በወቅቱ ከነበረ የመንግስት ገንዘብ የበለጠ ነበር ። ያከባንኪ ተበድረናል የሚል ድራማ ለወደፊት ዶሏር ለመመዝበር ኣርቀው በማሰብ የተሰራ ድራማ ነበር ። ምክንያቱም የኩባንያዎች ትርፍ የት ገባ ለሚል ጥያቄ ኣፍ መዝጊያ ብለው ኣዛጋጅተውት የቆዩ ነው ። በዛ የስርቆት እስትራተጃቸው መሰረት ደግሞ 25 ኣመት ሙሉ ለቀረበላቸው ጥያቄ ለማጭበርበር ተጠቅመውበታል ።
ሌላ ኣዜብ መስፍን ስትሸውድ ኤፈርት የገባሬሰናይ ስራ ይሰራል በመሆኑም ለኣካል ጉዳቶኞች ፣ ለታጋይ ቤቶሰዎች አግዘናል በዘለቄታም ለ12 000 ለተሰው ታጋዮች ቤተሰብ ኣግዘናል ፣ እናግዛለን በተጨማሪም በማህበራዊ ኣገልግሎት 12 ሁለተኛ ደረጃ ት /ቤቶች ኣሰርተናል ለገናም እና ሰራለን ኣለች ።

ኣዎን እኔም የምመሰክረው በዋጅራት ፣መሶቦ ፣ሳምረ ፣ኣግበ ፣ ኣጽቢ እያንዳቸው ከ17 ሚሊዮን በላይ ብር የፈጁ ወደ 90 ሚሊዮን ብር ጨርሰዋል ። በመቀሌ ሀጸይየውሀንስ ትቤት 70 ሚሊዮን ብር ወጭ ኣድርገው ሰርተዋል ። መቀሌ እና ኣዲስ ኣበባ የሚገኜው የኣካል ጉዳቶኞች ህንጻዎች በመቀሌ 80 ሚሊዮን ብር ፣በአዲስ ኣበባ 100 ሚሊዮን ብር በድምር 370 ሚሊዮን ብር ሰጥተዋል ። ለኣካል ጉዳቶኞች ለተሰው ታጋዮች ቤተሰዎች ኣግዘናል ለምትለው ኣምና ብቻ የትግራይ ህዝብ ስለጠላቸው ወደሁሉ ስራ ኣንሳተፍም ኣንሰበሰብ ብሎ ሲተፋቸው ለመላሳለስ ተብሎ ለ10 000 የ
ሰው የታጋዮች ወላጆች ድጋፍ ማማለጃ ተብሎ 30 ሚሊዮን ብር ለአንድ ሰው ለኣንድ ጊዜ ብቻ የተሰጠ 3000 ብር ሰጠናል ብለው ነበር ከዛበኃላ ኣልቀጠሉበትም። የተሰጠው ግን ለ10 000 ሰዎች ሳይሆን ለ7000 ሰዎች ብቻ ነው የተሰጠ ለዛው ያለውና የለለው(የመነጠ) የመነጠ ወይ ባዶ የሆነ እየተባለ ልዩነት የተፈጸመ ህዝብ ያጣላ ። አንድ ላም አንድ በሬ ወይ ኣንድ ፍየል ያለው አይሰጥም በማለት ተከልክለዋል ።በትግራይ ግን ቤተሰቦቻቸው ኣባቱ እናቱ ሚስቱ ለጆቹ ጨምሮ የታጋዮች የምልሻ የገጠር ካድሬና አደራጅ ፣ አስተዳዳሪዎች የነበሩ የተሰው ቤተሰዎች የደኸዩ ከ1000 000 በላይ ወገኖች ኣሉ ። በጠሩነቱ ባሎቻቸው ፣ ልጆቻቸው ከህወሓት ጋር ተሰልፈው መስዋእቲ የከፈሉ ከሰሜን ጎንደር ከሰሜን ወሎ የላስታን የሰቆጣ ኣገው ፣ ከሰሜን ሽዋ ፣ከኣፋር
ኣይጨምርም ። ኣዜብ መስፍን ስትዋሽ ግን ለ12 000 የታጋዮች ቤተሰዎች ቀጣይ በሆነ በየወሩ እርዳታ እየሰጠን እየጦርናቸው ነን ብላለች ።

*** ኤፈርት ግን በ2008 ዓ ም ከሱር ኮንስትራክሽን ፣መስፍን እንጅነር ፣ትራንስ ኢትየጱያ ፣ከሰሚንቶ ፋብሪካ በኣመታዊ ግምገማቸው በሃወልት ሰማኣታት ያቀረበቹ ሪፖርት የኣራቱ ኩባንያዎች ብቻ 8 . 6 ቢሊዮን ከወጭ ቀሪ ትርፊ በኣንድ ኣመት እንደ ተገኜ ፣ ኣስታውቃ ለሰራቶኞች በቦኖስ በገፍ ሰጥታ ነበር ።

በ2009 ዓ ም ኣሁንም የኣራቱ ኩባንያዎች የኣመቱ ሽያጭ 27 ቢሊየዮን ሆኖ ። የተጣራ ትርፍ 11 . 4 ቢሊዮን ትርፍ እንደተገኜ ከውስጧ ታማኝ ምንጮች ተናግረዋል እንደበፊቱ እንዳያውጁት የኢትዮጱያ ህዝብ በተለይ ደግሞ የትግራይ ህዝብ እንዳያውቀው ስለሰጉ ነው ።ይህ ሁሉ ትርፊ ሌሎች 28 ኩባንያዎችን ኣይጨምርም ። ታድያ ኣዜብ መስፍን 370 ሚሊዮን እርዳታ ሰጠናል ብላ ስታጭበረብር ኣታፍርም 370 ሚሌን ብር እኮ ለኣዜብ መስፍንና ልጆቻ የኣንድ ወር የመዝናኛ ወጭ ኣትሸፍንም ። በኣንድ ወቅት እኮ በውጭ ሚድያዎች እንደሰማነው መለስ ከመሞቱ በፊት በቡዙ ሚሊዮን ዶሏር የሚቆጠር በሁለት ትላልቅ ሻንጣዎች ሞልታ ይዛ ሎንደን ኣውሮፕላን ማረፍያ ተይዛ ነበር በመለስ ድጋፍ ወይ ከውስጥ የመጡ መረጃዎች እንደ ተናገሩት መለስ ከቶኒቢለር ተነጋግሮ ነው የተለቀቀች ወይ የዳነቹ ። ጥሩ ኣዜብ ባለቹ እንቀበላትና የ20 ኣመት ትርፍ የት ገባ የትግራይ ህዝብ እኮ ታጋሽ ሆኖዋል እንጂ ከናንተ በላይ ኣልፎ ሄደዋል ።ኣሁን ግን ትእግስቱ ሟጥጦ ጨርሰዋል ። ወገኖቼ ያትርፍ 28 ኩባንያዎች ኣይጨምርም ስላችሁ ቅርንጫፎችን ኣይጨምር ። ለምሳሌ ወጋገን ባንክ ፣ኣፍሪካ ኢንሽራንስ ፣ ጉና ፣ ሜጋ ህትመት ፣ በሀገር ደረጃ ተሰማርተው የሚሰሩ ናቸው ።

*** የኣዜብ መስፍን የኤፈርት ድርጅቶች የገባሬሰናይ የህዝብ ፣ የኣካል ጉዳተኞች ናቸው ብላ ማጭበርበር ቦሷ ብቻ የተጀመረ ሽወዳ ኣልነበረም ባለፉት 25 አመታት በትግራይ ህዝብ በኣስተማሪዎች ፣በዩንቨርሲቲዎች ፣ነዋሪ ህዝብ ፣ተቃዋሚ ፓርቲዎች በፓርላማ ፣በምርጫ ወድድር ስለኤፈርት የባለቤትነት ጉዳይ የህጋውነት ጉዳይ ጥያቄ ኣንስተው የህሓት ማ/ ኮሚቴ እነ ስብሀት ነጋ ኣባይ ጸሃዬ ፣ኣርከበ እቁባይ ፣ ኣለም ሰገድ ገኣምላክ ጸጋይ በርኸ መለስ ዜናዊ ፣ወዘተ ልክ እንደ ኣዜብ እየዋሹ ነው የነሩ ።
*** እነዚህ ሰዎች ሲዋሹ ለነገ እንኳን ኣይሉም ለመድረካ ማላቀቅያ ብቻ ትሁን ምን ግዳቸው ። በዛን ጊዜ ጥያቄ ሲመልሱ ኤፈርት የኣካል ጉዳቶኞች ነው ይሉ ነበር ።
እኒህ ሰዎች ይቅርና ኤፈርት ሊሰጡዋቸውስ በነሱ ስም የተቋቋመው በመቀሌና አዲስ ኣበባ የተሰራው ሰማይ ጠቀስ ህንጻ በየወሩ በሚሊዮኖች ብር የሚቆጠር ኪራይ የሚያስገባ ፣ ትልቅ የደረቅና ፈሳሽ መጓጓዣ ኩባንያ የበዙ መኪና በስሙ በባለቤትነት የሚነገድበት ፣ የከፍት ርቢ የውሃ መጣርያ ፋብሪካ ወዘተ ኣላቸው እነዚ ኩባንያዎች ኣካል ጉዳተኞች ከመጤፍም ኣይጠቀሙበትም ። በኣሁኑ ጊዜ የትግራይ የጦርነት ኣል ጉዳቶኞች ከ126 000 ውስጥ ትንሽ የጥሮታ ኣበል የምትሰጣቸው 4600 ሰዎች ብቻ ናቸው ። ኣብዛኞቹ በልመና ተሰማርተው የሚኖሩ ናቸው ። እነዚህ ሰዎች ታመው ህክምና ኣያገኙም እነ ኣዜብ መስፍን ግን ጉንፋን ይዙዋቸው በፈለጉት አገር ሚሊዮኖች ዶሏር ይከፈላቸዋል ።
*** ኣሁን ያለው የፓርቲዎች መቋቋምያ ህገመንግስትና ከዛ የመነጨ የፓርቲዎች መቋቋምያ ኣዋጅ ሲተነትን ፣ማንም ፓርቲ የኢህኣደግ ፓርቲም ጭምር 1ኛ በቀጥታ ይሁን በተዘዋዋሪ የንግድና የእንድስትሪ ስራ አይሰራም 2ኛ ማንም ፓርቲ የራሱ ሬድዮጣብያ ተለብዥን ኣይኖረውንም ። ከምልሳን የሚጠቀምበት መጽሄት ጋዜጣ ብቻ ይኖረዋል ይላል ።

ይህ በኣእላፍ የህዝቦች መስዋእት የጸደቀ ህገመንግስት በህወሓት መሪዎች ተንዷል ኣጋሮቹ ወይ ስሪቱ የሆኑ ፓርቲዎቹም ጭምር ንደውታል ።
ታድያ ኣዜብ መስ የኤፈርት ኩባንያዎች
የሀገራችን ህገመንግስት ኣክብረው የሚነግዱ ፣በሃገራችን ካሉ ባለሃብቶች እንደኛ ግብር የሚከፍል እንደ ኤፈርት የለም ብላ ስትናገር ለማያውቃቸው ሃቅ ይመስለዋል ።

ሚድያው ለኣዜብ መስፍን ሲጠይቃት የኤፈርት ኩባንያዎች በሃገሪቱ ያለው ባለሃብት ሊሰራው የሚችል እያለ ኤፈርት ግን በጥቃቅን ንግድ እየተሰማራችሁ ለድህነት ዳርጋችሁቷል ? ብሏታል ።
የኣዜብ መልስ በጠራራ ጸሃይ ስትዋሽ እኛ የተሰማራነው በሃገር ባለሃፍት ሊሰራው በማይችል እየሰራን ለሱ ለመደገፍ ነው የምንሰራ ያለን ኣለች ።

*** ሃቁ ግን እንገራቹሁ የህትመት ስራ ኣንስተኛ ኩባንያ ነው። በኢትዮጱያ በደርዘኖች የሚቆጠሩ ማተምያ ቤቶች ኣሉ ።በመቀሌ ብቻ ብንወስድ 10 ትላልቅ ማተሚያዎች ከ20 በላይ ትናንሽ ኣሉ ።ግን የመንግስት ስራ በሃገር ደረጃ የሚሰጠው ለሜጋ ህትመትና ኣሳታሚ ድርጅት ነው ። በመቀሌ ያሉ ማተምያቤቶች እየዘጉና እሸጡ ወደሌላ ክልሎች ሄደዋል ።ሌሎችም የሚገዛቸው ኣጥተዋል እንጅ ከስረዋል ። ትናንሾችም እየሞቱ ናቸው ።

*** መሰፍን እንጅነር ብንመለከትስ ፣ ከመስፍን መመስረቱ በፊት መኪና የሚገጣጥም የኤረክሽ ወይ ፋብሪካዎች የመገጣጠም ስራ የሚሰራ መቀሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ5000 ስኬር ሜትር ወይ ግማሽ ሄክታር መሬት ወስዶ በቡዙ ሚሊዮን ብር ወጭ በማድረግ እጅግ ዘመናዊ ዎርክ ሾብ ሰርቶ ስራ የጀመረ ፣ለመስፍን ለሌሎች ባለሃብቶች ያስተማረ ማሩ ተፈራ ነበር ያሁሉ ሃብት ወጭ ኣድርጎ ለመስፍን ያስተማረ ከመቀሌ ተባርሯል ሌሎች ትናንሽ የብረታ ብረት ስራ ፣ኤረክሽን የጀመሩም በመስፍን እንጅነር ተገፍተው እንዲወጡ ተደረጉ ። እንዲዋጡም ተደርገዋል ።የተራ የብረት መዝግያ ስራም በመስፍን ተይዞ ነበር ፣ የትግራይ ባለሃብቶች ሲጨንካቸው ማሩ ተፈራ ተከትለው ኣዲስ ኣበባ ደቡብ ሱዳን ሄደዋል ። ከነሱ ከሸሹ ውስጥ እነ ኣብይ ሃይሉ ፣ኣሸናፊ ሃይሉም ይጠቀሳሉ ።

*** ጉናስ ፣ ጉና በሙሉ የንግድ ስራ በሁሉም በኢትዮጱያ ክልል ያሉ ነጋዴዎች ሊሰሩት የሚችሉ ፣የላኪና ኣስመጭ ፣የችርቻሮ የጅምላ ንግድ ስራ በሞኖፓል በመያዝ በተለይ የሰሚንቶ ለከንስትራክሽን የሚያስልጉ ግብኣቶች ሁሉም ኣይነት ብረታብረት ቆርቆሮ ፣ HRS ፣ ሽኮር ጨው ፣ ወ ዘ ተ በሞኖፓል በመያዝ ፣ቡዙ ነጋዴ ኣፈናቅለዋለ በተለይ በጣም የወረደ የስስታም ስራ ከመሰቦ ስሚንቶ ፍብሪካ ማንም ነጋዴና ነዋሪ ህዝብ በቀጥታ ሊወስድ የሚገባው ስሚንቶ ለጉና ይሰጣልና ህዝቡና ኣከፋፋይ ነጋዴና ቸርቻሪ ለጉና ትርፍ ኣስገኝቶ ከጉና ይገዛል ።

*** ትራንስ ኢትዮጱያ የደረቅና የፈሳሽ ጭነት መማላለሻ ኩባንያም እንደሌሎች እህት ኩባንያዎች የሀገራችን ያገር ውስጥና ከውጭ ወደ ኣገር የሚገባ ሁሉም ኣይነት ጭነት የመንግስት ፣ የፓርቲ ኩባንያዎች ፣ የእርዳታ ጭነት ኣብዛኛው ጭነት ያለጨረታ በስምምነት በተጽእኖ ለትራንስ ይሰጠዋል ለዛው የእርዳታ ድርጅቶች የሚከፈለው በዶሏርና በፓውንድ ነው ወይ በከናዳ ዶላርና በደችማርክ ነው ። ሌሎች የግል የነጥረት ፣ የድንሾ እኩሉ ከትራንስ ኢትየጱያ የማጓጓዝ ኣቅም ቢኖራቸው የትራንስ ጌታ ኣዳሪነት ሳብ ኮንትራት ሆነው ኮምሽን እተቆረጠባቸው የሚሰሩ ናቸው ።
በኣጠቃላይ በኢትዮጱያ ያሉ ግለሰዎች በማህበር ተደራጅተው የትራንስ ኢትየጱያ እጥ ፍ
እጥፍ መኪኖች ቢኖሩዋቸውም የትራንስ ጥገኛ ሆነው መስራት የግድ የሏቸዋል ። ትራንስ ኢትየጱያ ሌላ ቀርቶ በክልሎች ያሉ ዞኖች ወረዳዎች ለሚደረግ መጓጓዣ ለትራንስ ኢትዮጱያ ነው የሚሰጠው።ለዚሁ ሀቅ በሀገራችን ያሉ የትራንስፓር ማህባራት ኩባንያዎችይመስክሩ በተለይ ደግሞ በመቀሌ የሚገኜው ሰላም የደረቅና የፈሳሽ ኩባንያ ማህበር ሊመሰክር ይችላል ።ኣባሎቹ መኪና የገዙበት የባንክ እዳ መክፈል ተስናቸው ከስረው እያለቀሱ ይኖሯለ ።

*** ሱር ኮንስትራክሽን ቢሆን ባገራችን ያለው የመሰረተልማት ስራዎች ኣብዛኛው ያለጨረታ በድርድር ይሰጠዋል ።ቡዙ ኣገር በቀል የኮንስትራክሽን ኩባንያዎች ከደረጃ ኣንድ እስከ ደረጃ ስምንት የስራ ፍቃድ ያላቸው ኮንትራክቶሮች እያሉ ። በደረጃ 5 እና 6 ገብቶ በመስራት ኣገር በቀል ኮንትራክተሮች እንዳያድጉ ወይ እንዲሞቱ ኣድርጓል ። ከሱ ጋር እኩል ደረጃ ያላቸው ኩባንያዎች ስራ የሚሰጣቸው ሱር ኮንስትራክሽ በቃኝ ካለ በኃላ ነው ስራ የሚሰጣቸው ።

*** የቀሩት 28 ግዙፍ ኩባንያዎችም በሙሉ በሌሎች ኣገር በቀል ኩባንያዎች ሊሰሩ እየቻሉ ስለህዝብ ተጠቃሚነት ደንታ የሌለው የህወሓት ኣማራር ግን አዜብ መስፍን እንዳለቹ ለባለሀብቶች የሚያሰለጥንና የሚደግፍ ሳይሆን የህወሓት ተላላኪ ያልሆኑ ባለሃብቶች ሆን ብሎ እንዲነቀሉ ነው እየተንቀሳቀሰ የቆየው ኣሁንም እየተገበረው ያለው ። የመለስ ረኣይ እኮ በሀገራችን ያሉ የንግድ እና የእንድስትሪ የእንጅነሪንግ ኩባንያዎች ከ10 ኣመት በኃላ 100% በኢህኣደግ ኣባል ፓርቲዎችና በመከላከያ ምኒስቴር ፣ ስር እንደሚሆን በግልጽ ኣስሙሮበት ኣልፈዋል ።ታድያ ኣዜብ መስፍን የምታዳናግረው እንዴት ብሎ ተቀባይነት ያገኛል ። እነዚህ ፍጡራን በበረሃ ኣለም የደረሰበት ስልጣኔ እንዳናውቅ ኣፍነውን የኖሩ ኣልበቃም ብሉዋቸው አሁንም ለዚሁ ኣዲስ ትውልድ አጭበርበረው ሊያልፉ ነው የሚፈልጉ ? ፍጹም ኣይሆንም ። ኣይቻልንም ።

*** ጠያቂው ለኣዜብ መስፍን ኤፈርት ግልጽነተ ይጎድለዋል ፣የኤፈርት ሃብት ኦዲት ኣይደረገም ብሎ ሲጠይቃት ?
ኣዜብ ኣይኑ ያፈጠጠ ውሼት ስትዋሽ ፣ሁሉም ኩባንያዎች የውስጥና የውጭ ሂሳብ የሚደርጉ ኣሉ ።የመንግስት ፋይናንስም ኦዲት ያደርጋሉ ብላ ዋሸች ።
ዋዋዋ ለኣዜብ እና ለህወሓት ኣማራር ህዝብ እንዲያውቃቸው የማውቀው እመሰክርላችሁ ኣለሁ ።
ኤፈርት ሲመሰረት ስልጣኑ በህወሓት እጅ በመሆኑ ኣብዛኞቹ ኩባንያዎች መዋቅራቸው ለስርቆትና ለማጭበርበር በሚመች ስለተዋቀሩ
ገቢና ወጭውም ለኦዲት በማይመች መልኩ ነው የተዋቀረው ።

ከ8 ኣመት በፊት በኢፈርት ደረጃ ተጠሪነቱ ለነስብሃት ነጋ የሆነ በኦዲተርነት ከፍተኛ ሙያ ያላቸው ምርጥ እዲተሮች ቀጥሮ የሁሉም የኤፈርት ኩባንያዎች የገቢና ወጭ ሰነዶች ወደ ኤፈርት እየተሰበሰበ ኦዲት ይደረግ ተብሎ ነበር ። ሙሁራኑ የኤፈርት ኣሰራር እጅጉን የተዝረከረከ ስለነበር ፣ ኦዲቶሮች ቡዙ ሃብት ገንዘብ እንደተጠፋፋ እና ወደ ህግ የሚያቀርብ ትልቅ ጉድለት እንዳለው ሪፓርት በማቅረባቸው ፣ እነዛ ቦርድ ዳሪክቶሮች ለኦዲተሮቹ ተጠፋፋ የምትሉት ሃብት ሰርዙት ብለዋቸው ፣ ኦዲቶሮችም ለሙያቸው የሚጻረር ኣሰራር በመሆኑ ኣመታት የጨረሰ የእዲት ስራ መሰረዝ ሂሊናቸው ስላልፈቀደላቸው ከሰራቸው በነስብሃት ነጋ ተገፍተው ተባረሩ ።
ስለዚህ ኣዜብ መስፍን እንደዚህ ኣይነት ኣሰራር የሚከተል ኤፈርት
በጥራት ኦዲት ይደረጋል ብላ ስትናገር ማን ይቀበላታል ?? ።

*** ኣዜብ በቢሊዮን የሚገመት የኢፈርት ብር የት ገባ በማን ቁጥጥርስ ይተዳደራል ሲላት ፣ ለመዋሼት ድንብርጭ የማይላት ኣዜብ ኤፈርት እስከኣሁን የተገኜ ገቢ ለባንክ እዳ ከፈልነው ኣለች ።

የተከበራቹ ኣንባብያን ኣዜብ ቀደም ሲል የኤፈርት ኩባንያዎች የተመሰረትበት ለጦርነት ማስፈጸምያ ተብሎ የተሰበሰበ ገንዘብ ጦርኖቱ ከተቃጨ በኃላ የቀረው በጦርነት ለተጎሳቆለውን የትግራይ ህዝብ ማቋቋማ የሚያክል ቡዙ ገንዝብ ነበረን ብላለች።
እኔም ጦርኖቱ ካለቀ በኃላ በወቅቱ እጅግ ቡዙ ቢሊዮን ብርና ዶላር ፓውንድ ፣ ወርቅ ነበር ። እንዲሁም ዋጋው በቢልዩን ብር የሚቆጠር የተሸጠ መድሃኒት ፣ የምግብ ዘይት ፣ ሽኮር ፣ ነዳጅ የሞተር ፣ዘይት ፣ የተሽከርካሪዎች መቀያየሪ እቃ ፣ ተሸከርካሪዎች ፣ ሌሎች ቁሳቁስ ተሽጠው ቡዙ ቢሌን ብር ነበር ፣ በሱኡዲ ኣረብያ ፣በኢጣልያን ፣ በእንግሊዝ የንግድ ኩባንያዎች ነበሩ ። እነሱም ቡዙ ገንዘብ ነበሩ ይህ ሃቅ እኔ የስንቅና ትጥቅ የትራንስፖርት ስልጣን ስለነበረችን የነበረን የገንዘብ መጠን በሚገባ ኣውቃለሁ ። በወቅቱ የኤፈርት የባለቤትነት ጉዳይ በመቃወም
እስከ በነፍጥ መማዘዝ ደርሸ ነበር ። በመሆኑ ኣዜብ የምትለው ያለች ሁሉ ለትግራይ ህዝብ ማታለል ነው ።

ኣዜብ መስፍን ብድር ነበረን ስትለን ግን የህወሓት ኣማራር ለረጅም ጊዜ የሚሰራ ያስቀመጡት የሸፍጥ እስትራተጂ ለመሸፈን ብላ እያታለለችን ያለች መሆኗ ነው ።

የኣዜብ ስለኤፈርት የባለ ቤትነት ጉዳይ ሌሎች የሸፍጥ ዘዴዎች የተናገረቹ መልስና ኣስተያየት እየቆራረጥኩ እቀጥልበት ኣለሁ ለዛሬ እዚሁ ላብቃ

በአርበኞች ግንቦት 7 የመረጃና ወታደራዊ ክፍል ልዩ ክትትል የሚደረግባቸው የህዝብ ጠላቶች በቅርቡ ታራ በተራ ይዋገዳሉ !!

በአርበኞች ግንቦት 7 የመረጃና ወታደራዊ ክፍል ልዩ ክትትል የሚደረግባቸው የህዝብ ጠላቶች በቅርቡ ታራ በተራ ይዋገዳሉ !!

በመላው የኢትዮጵያ ክልል እየተላኩ የወያኔን የጭፍጨፋ ተልዕኮ ሲፈፅም የነበረሩ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራርሮች ኢላማዎቻችን ናቸው፡፡

በቅርቡ በተነሳው ህዝባዊ አመፅ ዜጎችን እዲገደሉ፣ እዲታሰሩ፣ አድራሻቸው እዲጠፋ፣ በርካታ ንፁሃን ዜጎች በወጡበት እዲቀሩ ትዕዛዝ የሰጡ፣ ያስፈፀሙ፣ ያበሩ የተባበሩ ሁሉ የእጃቸውን ያገኛሉ፡፡


የአርበኞች ግንቦት 7 ረመጥ ኮማንዶ ሲፈጅህ እንጅ ወዳንተ ሲመጣ አታየውም የህዝብ ጥላቶችን አስወግደን እና በትነን ኢትዮጵያን ከወያኔዎች እናፀዳታለን!!

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ

በሳውዲ አረቢያ በዜጎቻችን ለሚደርሰው ሞትና መከራ አገዛዙ ተጠያቂ ነው

ከሰማያዊ ፓርቲ ብሔራዊ ሸንጎ የተሰጠ መግለጫ

ባለፉት ሃያ ስድስት አመታት በውጭ ስለሚኖሩ ዜጎቻችን የምንሰማው ዜና በአሰሪዎቻቸው ተደበደቡ፣ ከፎቅ ላይ ተወረወሩ፣ ተደፈሩ፣ ተገደሉ እና የመሳሰሉ አሳዛኝ ዜናዎች ሲሆኑ በዚህም ሂደት ገዥው ቡድን በዜጎቻችን ላይ የሚፈፀሙ በደሎችን ለመከላከል ፍላጎት የለውም የሚል ወቀሳ ነው፡፡ ከዚህ የስደትና የመከራ ሕይወት ጋር በተያያዘ በአሁኑ ወቅት የሳውዲ አረቢያ መንግስት በሐገሩ የሚገኙ ሰነድ የሌላቸው የውጭ ዜጎች ሐገሩን ለቀው እንዲወጡ የቀነ ገደብ የወሰነ ሲሆን በተሰጠው ጊዜ በማይወጡ የውጭ ዜጎች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ እያስጠነቀቀ ይገኛል፡፡ በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በተሰጠው የጊዜ ገደብ ያችን ሐገር ለቀው ካልወጡ የሚጠብቃቸው ሞትና እንግልት መሆኑን እያወቁ ለመውጣት ያደረጉት ዝግጅት አነስተኛ መሆኑ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው በሐገራቸው በሚደርስባቸው የፖለቲካም ሆነ የኢኮኖሚ መገልል ምክንያት በኢትዮጵያ ከመሞት በባዕድ ሐገር መሞትን የመረጡ ይመስላል፡፡ ይህ አሳዛኝ የዜጎች ምርጫ ዛሬ ሐገራችን ያለችበት አገዛዝ የዜጎችን የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና ማሕበራዊ ኑሮ ችግሮች ለማቃለል የማይችል መሆኑንና ዜጎች የሕይወት ዋጋ ለመክፈል በመጋፈጥ ጭምር እያረጋገጡት ይገኛል፡፡
የሳውዲ አረቢያ መንግስት ከዛሬ ሦስት ዓመት በፊት በወሰደው የውጭ ዜጎችን ከሐገሩ የማስወጣት እርምጃ በርካታ ወገኖቻችን ከፍተኛ የሆነ ኢሰብአዊ ድርጊት ተፈፅሞባቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን በጭካኔ ተገድለዋል፣ ተደፍረዋል የአካልና የኢኮኖሚ ጉዳትም ደርሶባቸዋል፡፡ በወቅቱ ሰማያዊ ፓርቲ በሳውዲ መንግስት የተወሰደውን አረመኔያዊ ድርጊት አውግዞ የሳውዲ መንግስት ይህንን የጭካኔ ተግባር ባስቸኳይ እንዲያቆም ለመጠየቅ በኢትዮጵያ የሳውዲ አረቢያ ኢምባሲ ጽ/ቤት ያደረገውን ሰላማዊ ሰልፍ የእኛው ገዥ ቡድን ታጣቂዎች በሰልፈኞች ላይ በፈፀሙብን አረመኔያዊ ድብደባ ሰልፉን በትነዋል፡፡ ገዥው ቡድን ከሳውዲ አረቢያ ለተመለሱ ዜጎች ተገቢውን ማቋቋሚያና ድጋፍ ባለማድረጉ ባለፈው ከተመለሱት መካከል አብዛኛዎቹ እንደገና ተመልሰው ወደ ሳውዲ አረቢያ መጓዛቸው ይነገራል፡፡ ዜጎች በሐገራቸው ሰርተው የመኖር ተስፋቸው እየመነመነ በመሔዱ ለሕወታቸው አደገኛ የሆኑ ጉዞዎችን በመጋፈጥ አሁንም መሰደዳቸውን አላቆሙም፡፡
አገዛዙ ለሌሎች ሐገር ስደተኞች ሳይቀር ድጋፍና እንካካቤ አድርጋለሁ በማለት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ብዙ ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ያገኘ ሲሆን የራሱ ዜጎች ሰርተው የሚኖሩበት መንገድ ሊፈጥር ባለመቻሉ በተለይ ባለፉት ሦስት ዓመታት ችግሩን ለመፍታት ምንም የሰራው ነገር ባለመኖሩ ችግሩ እስካአሁኑ ሰዓት ድረስ ተከትሎን ይገኛል፡፡ አገዛዙ አሁንም በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ዜጎች እንዲመለሱ ተራ የማታለያ ፕሮፓጋንዳ ከመንዛት ውጭ ዜጎች ወደ ሐገራቸው ቢመለሱ ሰርተው መኖር የሚችሉበት ዋስትና ሊያቀርብላቸው ባለመቻሉ የገዥውን ቡድንና የአስመሳይ አርቲስቶችን ጥሪ ሰምተው ከመምጣት ይልቅ ባሉበት ሐገር ሆነው ሞትን መጠበቅ ምርጫቸው አድርገዋል፡፡ በዚህም ምክንያት በዜጎቻችን ለሚደርስባቸው ሞትና መከራ ገዥው ቡድን ኃላፊነቱን ይወስዳል፡፡
የሳዉዲ መንግስት ስደተኞችን ከሐገሩ ለማስወጣት የሚወስዳቸው እርምጃዎች አረመኔያዊ መሆኑን ባለፈው ጊዜ በዜጎቻችን ላይ የደረሰው መከራና ሞት በቂ ማሳያ መሆኑን እያስታወስን አሁንም የሳውዲ መንግስት የሚወስዳቸው እርምጃዎች ለዓለም ዓቀፍ የሰው ልጅ መብትና ለሰው ልጅ ፍጡር ያለን ክብር የጠበቀ እንዲሆን እናሳስባለን፡፡ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ ዓለም ዓቀፍ የስደተኞች ድርጅት፣ ዓለም ዓቀፍና አገር አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በስደተኞች ላይ የሚፈፀም ኢሰብአዊ ድርጊት እንዲቆም እና በስደት ላይ ላሉ ሁሉ አስፈላጊው ድጋፍ ተደርጎ በሕይወት የመኖር መብታቸው እንዲከበር የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪያችንን እናስተላልፈለን፡፡
በመጨረሻም በሳውዲ የሚገኙ ዜጎቻችንም ከሳውዲ አረቢያ መውጣትን አስመልክተው የሚወስኗቸው ውሳኔዎች ሕይወታቸውን አደጋ ውስጥ የማያስገባ መሆኑን ማጤን እንዳለባቸው እንመክራለን፡፡ በሐገርና ከሐገር ውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ይሕን በዜጎቻችን ላይ ያንዣበበ አደጋ በቅርበት በመከታተል የሚደርስባቸወን የሰብአዊ መብት ጥሰት ለሚመለከታቸው ሁሉ በማጋለጥ የበኩላችሁን እንድትወጡና የሚደርሰውንም ሞትና መከራ መቀነስ እንድንችል ጥሪያችንን እናስተላልፋለን፡፡
ሰኔ 3 ቀን 2009 ዓ.ም
አዲስ አበባ

ህወሀት/ወያኔና ቤተ አማራ ምንና ምን ናቸው ( በአሰግድ ታመነ )

በቅንጅት መፍረስ ጊዜ በሁለት ጎራ ተከፍለው የወያኔን የፖለቲካ ቁማር የሚጫወቱ ቡድኖች ነበሩ:: የኃይሉ ሻውል ደጋፊ ነን የሚሉ እና የፕ/ ብርሃኑ ነጋ ደጋፊ ነን የሚሉ::

እነዚህ ግለሰቦች ከዚህ በፊት በምንም የፖለቲካ ተቃውሞ ውስጥ ያልነበሩ ያልተሳተፉ ሲሆኑ በስርሀቱ ድጋፍ እየተደረገላቸው የሚንቀሳቀሱ አላማቸው የትግሉን አቅጣጫ ከወያኔ ላይ አንስቶ እርስበርስ እንዲሆን ማድረግና ሕዝቡም ጠንካራ በሚላቸው ተቃዋሚዎች ላይ እምነት እንዲያጣ ማድረግ ነበር ታድያ እነዛ ሰዎች አሁን የት እንዳሉ የሚያውቅ የለም እንደጉም በነው ጠፉ።
በኦሮሞና በወልቃይት የማንነት ጥያቄን ተከትሎ በተፈጠረው ህዝባዊ ተቃውሞ አንድነቱንና ህብረቱን ያሳየበት ወቅትም ነበር::

በተለይ ኢሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ስለህዝቡ ንቅናቄ በቂ የሆነ መረጃና ድጋፍም ያደርግ እንደነበር ይታወቃል።

እንዲሁም አርበኞች ግንቦት ሰባት ከሚያራምደው ሁለገብ ትግል መርህ ጋር በዚህ የህዝባዊ ነውጥ ላይ ብንቀበልም ባንቀበልም ተሳታፊ ነበር። በትጥቅ ትግሉም ቢሆን የወያኔን ሰራዊት ከማጥቃት አልቦዘነም ።

ይህን የሚያቀው ወያኔ/ህወሀት ኢሳትንና አርበኞች ግንቦት 7 ን እስካላጠፋ ድረስ ህልውናው አስጊ እንደሚሆንበት ተገንዝቧል።

በዚህም ምክንያት ወያኔ ህወሀት አዲስ ስልት ይዞ መቅረቡም ታውቋል ከዚህ በፊት አርበኞች ግንቦት 7 ን የአማራ ድርጅት ነው ብለው እንዳልተናገሩ አሁን ደግሞ አማራን ለማጥፋት የሚታገል ድርጅት ነው የሚሉ ለአማራ ተቆርቃሪ የሚመስሉ ግለሰቦች ፕሮፋይላቸው የማይታወቅ አድራሻ የሌላቸው ከዚህ በፊት ታይተውም ሆነ ሲንቀሳቀሱ የማይታወቁ ለአማራ ተቆርቃሪ የሚመስሉ የበግ ለምድ ለባሾች ነገር ግን አማራን ለወያኔ አሳልፈው እየሰጡ የህዝቡን የመከራ ጊዜ የሚያስረዝሙ በዝተዋል።

በእውነት ወያኔን ለመጣል ሳይሆን በህዝብ ዘንድ መለያየትን መፍጠርና ወያኔን እየተፋለመው ያለውን ለህወሀት የእግር እሳት ሆኖ እያቃጠለው ያለውን ኢሳትንና አርበኞች ግንቦት 7 መሳደብ ብሎም የህዝብ አመኔታ ማሳጣት ነው ግባቸው ።
ሀብታሙ አያሌው እንደነገረን በአስር ሺ የሚቆጠሩ የፋሺስት ወያሄ ህወሃት አፈቀላጤዎች በውጪ አለም ለዚሁ ስራ ተሰማርተዋል ። እነማን ናቸው ¨ ህዝቡ ሊመረምር ይገባል።
እንደኔ እይታ አርበኞች ግንቦት7  ለመላው የኢትዮጵያን ህዝብ ከተጫነበት የባርነት ቀንበር ነፃ ለማውጣት በበረሀ ህይወታቸውን እየገበሩ ይገኛሉ ። ከሞቀ ቤታቸው ቤተሰባቸውን ጥለው ህይወታቸውን እየገበሩ ያሉት ለኔም ላንተም ላንቺም ለናንተም ለሁላችንም የተከበረችና አንድነቷን የተጠበቀን ሀገር ለማቆየት ነው።

ታድያ አርበኞች ግንቦት7ን  የአማራ ጠላት አድርጎ መፈረጅና ከወያኔ የባሰ እያሉ አፍን መክፈት ለህዝባችን ይጠቅመዋል?

ባሁኑ ሰሃት የወያኔ/ህወሀት ቀንደኛ ተቃዋሚ ሆኖ የቀጠለው አርበኞች ግንቦት 7 ብቻ ነው። ሌሎች ጠንክረው እየወጡ የነበሩትን ፓርቲዎችማ ቅንጅት፥ አንድነት፥ ሰማያዊ እንዳፈራረሳቸው የቅርብ ግዜ ትውስታችን ነው።

ታዲያ ወያኔን እየታገሉ ያሉትን ጥፉ ሙቱ ምናምን እያሉ የሚሳደቡት ቤተ አማራ ነኝ ባዮች ህውነት ኢሳት የአማራ ጠላት ሆኖባቸው ነው?

አርበኞች ግንቦት 7 ከወያኔ የባሰ ነው የሚሉት እውነት እንደሚሉት ሆኖ ነው??

ነገርግን ከህወሀት ከፍተኛ በጀት ተመድቦላቸው አፋቸውን በኢሳት ላይና በአግ7 በማድረግ የህዝብ አመኔታን በማሳጣት ትግሉን ማኮላሸት ነው ትልቁ ግባቸው። በመሆኑምና ይህም ሊሳካ የሚችለው በትግራይ ስም  በኦሮሞም ስም ሳይሆን ህዝቡ ሊቀበለው የሚችለው በአማራ ስም ለአማራው ብቸኛ ተቆርቋሪ በመምሰል ስናንጫጫቸው ነው በሚል የተጠነሰሰ የወያኔ ህወሀት አዲስ ስልት ነውና እንጠንቀቅ።

ሰሜን ጎንደር አሁንም ፍጥጫው ቀጥሏል ! ኮሎኔል ደመቀ አሁንም ቀጠሮ አራዘሙበት

በግብርና ለሚተዳደረው ህዝባችን የእርሻ፣ የቡቃያ፣ የተስፋ ወቅት ነበር። የጎንደር አርሶ አደር ግን ለዛ አልታደለም። በድንበሩ፣ በባድማው፣ በርስቱ፣ በራስ መጠበቂያው በብረቱ በጠመንጃው፣ በቤተሰቡ፣ በህይወቱ መጡበት። ተው አለ በሰላም ጠየቀ መልሳቸው ግድያ ሆነ። እረዥሙ ትእግስት ተሟጠጠ።

እጅ ጠምዝዘን እንውሰድህ ያሉት ኮሎኔል ደመቀ የማን ልጅ እንደሆንኩ ላስታውሳቹህ ብሎ ችቦውን ለኮሰው። ወያኔ ፍርድ በማጓተት ጨለማ ቤት አስሮ አሁንም ለሐምሌ 5 ቀጥረውታል። ልብ በሉ ሐምሌ 5 2008 እጅ አልሰጥም ያለባት እለተ ቀኑ ናት! እናም በድርብ ማተብ የተሳሰሩት መሰል ጀግኖች እጅ አንሰጥም ብለው ዱር ቤቴ አሉ። አመት እየሞላቸው ነው።

የአመት ደሞዝ ማሳቸው ለሁለተኛ ተከታታይ አመት ጦም ሲያድር የስንቱ ቤተሰብ ህይወት እንደሚመሰቃቀል አስቡት። ኢትዮጵያ በባዶ እግር ከመሄድ ሳታወጣቸው፣ ሲታመሙ ሳታሳክማቸው፣ የትምህርት እድል ሳታመቻችላቸው፤ እሷን ከወደቀችበት አዘቅት ሊያነሷት እነሱ እየተነባበሩ አየወደቁላት ይገኛሉ። ወገናችን ይደርስልናል ብቻችንን አይደለንም ብለው ጀምረውታል። ስንቶቻችን አለሁላቹህ አልናቸው? ስንቱ ስንቅ ቋጠረላቸው? ስንቱስ አብሮ ለመውደቅ የመጨረሻዋን ውሳኔ ወሰነ?!

እናም ባለፈው ሳምንት በሰሜን ጎንደር ሁለት ግንባር ላይ የተነሳው ውጊያ አሁንም በመለስተኛ የተኩስ ልውውጥ እንደቀጠለ ነው። የጎበዝ አለቆች አንፃራዊ ደህንነታቸውን የሚያስጠብቅ ቦታ ቢይዙም ወያኔ ግን ክረምቱ ሳይገፉ ህዝባዊ ትግሉን ለመቀልበስ ያለ የሌለ ሃይሉን አስጠግቷል። ፍጥጫው እንደቀጠለ ነው። ከታሪክ የማይማሩ ህሊናቸው በትእቢት የታወረ ነው እንጅ የማታ ማታ ህዝብ ያሸንፋል። እነሱም ደግመው ላይነሱ ይንኮታኮታሉ። አስናቀ አበበ

 

%d bloggers like this: